Επιλογή Σελίδας

Οινοποιητικό Λαογραφικό μουσείο Αμπέλου

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καρλοβάσου

Λαογραφικό Μουσείο Κουμεΐκων «Δημητρίου Παπαϊωάννου»

Λαογραφικό Μουσείο Μαυρατζαίων

Λαογραφικό Μουσείο στα Μεσόγεια

Λαογραφικό Μουσείο Μυτιληνιών

Λαογραφικό Μουσείο Παγώνδα

Λαογραφικό Μουσείο του Πνευματικού Ιδρύματος Δημητρίου

Σαμιακή Λαογραφία

 

Tο σύνολο των λαογραφικών μουσείων στην Σάμο, είναι οκτώ. Τα μουσεία αυτά βρίσκονται στο Καρλόβασι, στα Κουμέικα, στα Μεσόγεια, στον Παγώνδα, στην Άμπελο, στους Μαυρατζαίους, στους Μυτιληνιούς και στο Πυθαγόρειο. Το κάθε μουσείο εκθέτει συλλογές και αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν τον καθημερινό τρόπο ζωής και πολιτισμό των ανθρώπων από την αντίστοιχη κοινωνία της πόλης ή χωριού που βρίσκεται το μουσείο. Τα μουσεία αυτά έχουν φτιαχτεί και συντηρούνται με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, είτε ανθρώπων είτε συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο χωρίο, με εξαίρεση το μουσείο του Καρλοβάσου που ανήκει στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

Ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένα τα μουσεία και τα εκθέματα τους, είναι τέτοιος έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει το μέσο σπίτι από την αντίστοιχη εποχή και το πως οι άνθρωποι τότε ζούσαν. Στο μουσείο των Κουμέικων για παράδειγμα, το ίδιο το κτήριο του μουσείου, ήταν σπίτι και έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα και να διατηρήσουν την αισθητική που είχε το σπίτι τότε. Ακόμα και το πάτωμα που είναι ξύλινο και παλιό, δεν το άλλαξαν και απλά το συντήρησαν έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφθεί.

Τα μουσεία στον χάρτη